toelatingsexamen geneeskunde voorbereiding boek met bril

Maak een planning

Er zijn verschillende manieren waarop je je kan voorbereiden op de toelatingsexamens. 

Je kan deelnemen aan voorbereidingscursussen georganiseerd door de universiteiten van BrusselLeuven en Hasselt.

Je kan je ook inschrijven in een studiebureau, waar je persoonlijke begeleiding krijgt. Dit kost echter wel wat meer. 

Uiteraard kan je ook het heft in eigen handen nemen. Hierbij is een goede cursus cruciaal voor het behalen van je toegangsticket voor de opleiding geneeskunde,  tandheelkunde of diergeneeskunde.


Kennis en Inzicht in de Wetenschappen (KIW)

Begin tijdig aan je voorbereiding, de hoeveelheid leerstof is niet te onderschatten. Je kan een goede inschatting maken van de voorbereidingstijd die je zal nodig hebben door een examen van een vorig jaargang op te lossen. Op die manier krijg je snel inzicht in je sterktes maar ook in je kennishiaten.

Leg tijdens je voorbereiding de nadruk op de oefeningen. Let wel op, het herhaaldelijk oplossen van dezelfde oefeningen kan een vals gevoel van zekerheid creëren. 

Specifieke tips voor de wetenschapsvakken en voorbeeldpagina's van de cursus "Voorbereiding Toelatingsexamen" vind je hier terug per vak: biologiechemiefysica en wiskunde.

Generieke Competenties (GC)

Maak ook tijd voor het Generieke Competenties gedeelte. Je vindt de stilleesteksten met bijhorende vragen van vorige jaren terug op toelatingsexamensvlaanderen.be. Sinds 2020 worden ook de vragen van het deel CLEAR vrijgegeven.

Naast het oplossen van deze stilleestekstproeven kan ook het lezen van artikels in wetenschappelijke tijdschriften je helpen om deze competentie beter te beheersen. Denk bijvoorbeeld aan het Tijdschrift voor Geneeskunde. Je kan dit Nederlandstalig tijdschrift in de meeste universitaire bibliotheken raadplegen.