Ingangsexamen fysica wet van Newton

Toelatingsexamen - fysica

Meer nog dan bij chemie wordt fysica voornamelijk ondervraagd aan de hand van praktische vraagstukken. Een goede kennis van de theorie is uitermate belangrijk maar je zal pas diepgaand inzicht verwerven in wetten en formules door het veelvuldig maken van oefeningen.

Hieronder vind je enkele fragmenten van theorie en vragen uit het handboek.

ingangsexamen cursus theorie fysica 1
Fragment uit cursus Voorbereiding Toelatingsexamen: theorie fysica
ingangsexamen cursus theorie fysica 2
Fragment uit cursus Voorbereiding Toelatingsexamen: theorie fysica
ingangsexamen cursus examenvragen fysica 1
Fragment uit cursus Voorbereiding Toelatingsexamen: examenvragen fysica
ingangsexamen cursus examenvragen fysica 2
Fragment uit cursus Voorbereiding Toelatingsexamen: examenvragen fysica