Ingangsexamen biologie microscoop

Toelatingsexamen - biologie

In tegenstelling tot de andere wetenschapsvakken ligt bij biologie de nadruk op theoretische kennis. De leerstof wordt doorgaans letterlijk ondervraagd, maar verwacht je ook aan redeneervragen over bijvoorbeeld erfelijkheid en stambomen.

Hieronder vind je enkele fragmenten van theorie en vragen uit het handboek.

ingangsexamen cursus theorie biologie 1
Fragment uit cursus Voorbereiding Toelatingsexamen: theorie biologie
ingangsexamen cursus theorie biologie 2
Fragment uit cursus Voorbereiding Toelatingsexamen: theorie biologie
ingangsexamen cursus examenvragen biologie
Fragment uit cursus Voorbereiding Toelatingsexamen: examenvragen biologie