Geslaagd en gunstig gerangschikt op het Toelatingsexamen

Resultaat

Voorwaarden om te slagen

Om te slagen op het Toelatingsexamen arts & tandarts dien je op zowel het KIW-gedeelte als het GC-gedeelte minimum de helft van de punten te behalen. Beide delen staan op 120 punten.

Rangschikking

Sinds 2018 wordt een systeem van rangschikking toegepast. De x-aantal geslaagden met de hoogste punten (cesuur) worden gunstig gerangschikt. Geslaagd zijn alleen is dus niet langer voldoende. Bij je inschrijving dien je op voorhand aan te geven of je gerangschikt wil worden of niet. 

Opgepast, sinds 2021 kan je je opnieuw voor alle examens inschrijven maar dien je aan te geven welke opleiding jouw voorkeur geniet.
Indien je dan alsnog voor meerdere examens in aanmerking komt om gunstig gerangschikt te zijn, zal je enkel gunstig gerangschikt worden voor de opleiding van je voorkeur.
Indien je enkel gunstig gerangschikt bent voor de opleiding dewelke niet jouw voorkeur genoot, kan je uiteraard deze opleiding toch aanvatten.

Voor 2023 gelden de punten van de kandidaat op plaats 1.424 voor het examen arts, plaats 218 voor het examen tandarts en plaats 240 voor het examen dierenarts als cesuur. Deze eerste x gerangschikten mogen respectievelijk de opleiding geneeskunde, tandheelkunde of diergeneeskunde aanvatten. 

De resultaten worden vrijgegeven op maandag 17 juli 2023 om 14u.

Jouw resultaat

Je bent geslaagd en gunstig gerangschikt

Proficiat! Je ontvangt een aantal dagen na de bekendmaking van de resultaten een officiële mail van het Agentschap voor Hoger Onderwijs. Deze mail dien je voor te leggen bij de inschrijving aan de universiteit van jouw keuze.

Je bent geslaagd maar niet gunstig gerangschikt of je bent niet geslaagd

In dat geval dien je je plannen om geneeskunde, tandheelkunde of diergeneeskunde (voorlopig) op te bergen.

Wel kan je kiezen voor een alternatieve studierichting die aanleunt bij de studie van jouw keuze zoals bvb. biomedische wetenschappen of farmaceutische wetenschappen. 

In alledrie de richtingen krijg je bovendien in het eerste jaar heel wat wetenschapsvakken onderwezen, zodoende wordt een goede basis gevormd indien je na één jaar een nieuwe poging zou willen ondernemen.